Granito Natuursteen Design

Aanbieding natuursteen, granieten aanrechtblad
Showroom


Openingstijden
Telefoon
Runweg 22
5258 BN Berlicum

10.00-14.00 uur
ma
10.00-17.30 uur
di t/m vr
10.00-17.00 uur
zaterdag

073-5030868

Granito Natuursteen Design
prima service

Adviezen voor het leggen van natuursteen vloertegels

Tips voor het verwerken.
Het is raadzaam om de door Granito Natuursteen Design geleverde partij natuursteen onmiddellijk na levering op de bouwplaats binnen te zetten of op zijn minst te beschermen tegen regen, wind en eventuele vorst.
Controleer voor het leggen de tegels op beschadiging en gebruik eventueel beschadigde tegels voor het zagen van passtukken. Elke partij dient vooraf goed gemengd te worden. In de praktijk dient men achtereenvolgens tegels, banen enz. te verwerken, die telkens uit verschillende kisten of dozen afkomstig zijn. De verschillende kleurnuances die in een partij natuursteen voorkomen, worden op die manier goed verdeeld over de gehele vloer. Deze manier van verwerken zal met zekerheid leiden tot het mooiste resultaat!

Vlakheid / tolerantie.
Verschillen in maat kunnen zich voordoen. Natuursteen kent een tolerantie van +/- 2 mm in de lengte en de in breedte.
Tolerantie in dikte bij gezaagde tegels met een dikte van 15 mm of minder, bedraagt +/- 1,5 mm. Bij een dikte van 15 tot 30 mm is de tolerantie +/- 3 mm. De gekalibreerde uitvoering van Kwartsiet en Leisteen kent een tolerantie van +/- 2 mm in de dikte, mits anders vermeld op betreffende prijzenbladen.
Bij oppervlaktebewerkingen van Marmer, Travertin, Graniet en Basalt kunnen, afhankelijk van de bewerking, slijpringen in het oppervlak zichtbaar zijn. Tevens, afhankelijk van bewerking en soort, is het mogelijk dat de tegels kartelrandjes vertonen aan de oppervlakteranden.
Bij Kwartsiet en Leisteen komt een zuivere recht- en vlakheid niet voor. Tegels kunnen licht bol of hol zijn.
Dit moet worden opgevangen door bredere voegen.

Nuttige tips over het leggen.
Zorg voor een schone werkvloer, aanwezige verontreiniging eerst verwijderen. Gebruik schoon rivierzand, vrij van ijzer. Sigarettenpeuken, afgevallen bladeren, ontlasting van dieren enz., kunnen vooral bij witte of lichte marmersoorten vlekken doen ontstaan.

Hechting.
Voor een goede hechting van de tegels aan het speciebed is het bij bepaalde natuursteentegels, o.a. Portugese Leisteen, raadzaam de onderzijde van de tegels in te borstelen met een mengsel van hechtemulsie, cement en water. Dit heet "aanbranden".

Mortelaanbeveling.
Als mortel voor Marmer, Travertin, Graniet, Basalt, Kwartsiet en Leisteen bevelen wij Trascement aan.
Er dient met een zgn. "aardvochtige" mortel gewerkt te worden, d.w.z. een vrij droge, rulle mortel.
Er zijn twee manieren om de vloer op de werkvloer aan te brengen.
Vastgehecht aan de steenachtige ondervloer.
Om een goede hechting op de betonvloer te krijgen, adviseren wij de ondervloer te reinigen en losse delen te verwijderen. Daarna de vloer aanbranden met een mengsel van Trascement en water.
Vloer losgekoppeld van de steenachtige ondervloer.
Om doorgifte van vocht uit de kruipruimte en/of de doorgifte van horizontale spanningen vanuit de werkvloer te voorkomen, is het raadzaam om in twee lagen op elkaar een folielaag aan te brengen. Dit verkleint dan de kans op verkleuring en/of scheuren. De morteldikte bij Marmer, Graniet en Basalt is minimaal 20 tot 30 mm. Bij Kwartsiet en Leisteen is deze minimaal 30 tot 40 mm.

Contactlaag ("pappen").
Het is gebruikelijk over een aardvochtige specie een cementpap uit te gieten. Deze cementpap is meestal voorzien van toeslagmiddelen en wordt gelijkmatig over het specieoppervlak aangebracht. Doel hiervan is de hechting van de tegels aan het speciebed te verbeteren.

Specieverhouding.
Aardvochtige mortellaag:
1 volumedeel Trasscement.
4 volumedelen schoon scherp zand.

Droogtijd.
Ter bevordering van het drogen van de legmortel en ter voorkoming van verkleuringen langs de randen, dienen de voegen circa 5-7 dagen te worden open gehouden.

In de lijm verwerken.
Omdat er steeds meer natuursteensoorten worden afgeleverd in een constante dikte, of zelfs gekalibreerd op dikte, kunnen er steeds meer natuursteenvloeren worden verlijmd. Het voordeel van het toepassen van gekalibreerd materiaal is dat dit moeiteloos te verwerken is bij vloeren met hoogteproblemen. Met het verlijmen van de tegels komt, afhankelijk van de dikte van het materiaal, de vloer slechts enkele mm hoger te liggen. Gebruik voor natuursteen geschikte lijmen, die flexibel zijn en snel uitharden.

Dilatatie.
Dilatatie in de onderconstructie moeten altijd in het mortelbed en in de natuursteenvloer recht naar boven worden doorgezet. Ook bij de overgang van de vloer naar de wand, dient een ruimte van ca. 5 tot 10 mm vrij gelaten te worden. Hier kan eventueel een foamstrook met een afmeting van 100 x 5 mm (hoogte x dikte) toegepast worden.
Aangeraden wordt het vloeroppervlak zoveel mogelijk op te delen in vierkante, of anders rechthoekige vloervelden, tot maximaal 50 m2 bij binnenvloeren. De verhouding tussen lengte en breedte mag niet groter zijn dan 1:2, met een maximale veldlengte van 8 strekkende meter.

Afvoegen.
Kwartsiet en Leisteen invoegen met beslist niet te natte specie. Na het aanstijven van de voegspecie het oppervlak goed schoonmaken met een halfnatte spons en vooral telkens schoon water gebruiken.

Geluidisolatie.
Ter voorkoming van geluidsoverdracht zijn er diverse systemen, waarover de vakhandel u graag nader zal inlichten.

Let op: bij appartementen heeft de vereniging van eigenaren altijd de norm vastgesteld/aangenomen, waaraan het systeem dient te voldoen.


Extra korting op granieten aanrechtbladen Online natuursteen aanrechtbladen prijs vergelijken! Bereken direct online uw voordeel! Online natuursteen badmeubels prijs vergelijken! Bereken direct online uw voordeel! Online natuursteen maatwerk prijs vergelijken! Bereken direct online uw voordeel! Granieten natuursteen aanrecht granito sfeer 1